Biedrība "Holista"

               Holista – holistika – veselums,  virziens, kas aptver fiziskā un garīgā vienotību. Centrā cilvēks, kā ar gribu tā ar sajūtām apveltīta, darbīga būtne visās dzīves jomās – vienots veselums.

Biedrība:

 • ¢Biedrība dibināta 2013.gada 24.jūlijā.
 • Salas novadā, veidojot sadarbības tiltiņu: Sala-Jēkabpils.
 • ¢Biedrībā iestājušies 20 dalībnieki.
 • ¢Par biedrības biedriem tiek aicināti gan Salas novada iedzīvotāji, gan Jēkabpils iedzīvotāji.
 • Biedra nauda kopīgiem mērķiem 10,- EUR gadā.

Biedrības mērķi:

 • ¢sabiedriskā labuma darbība – sporta aktivitāšu, veselīga dzīvesveida, radošuma veicināšana un popularizēšana iedzīvotāju vidū;
 • gādāt par iedzīvotāju fiziskā un garīgā stāvokļa uzlabošanu, kā arī orientāciju uz vispārcilvēciskām vērtībām;
 • radīt vidi un priekšnoteikumus iedzīvotāju potenciāla atklāšanai un vispusīgai attīstībai;
 • attīstīt un veicināt sportu iedzīvotāju vidū, organizējot pasākumus, nometnes, sacensības, iesaistot veselības un sporta pasākumos, popularizējot tos;
 • sadarboties ar valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, biedrībām, nodibinājumiem, komercsabiedrībām, kā arī citām fiziskām un juridiskām personām biedrības mērķu īstenošanā;
 • veicināt lietderīgu un produktīvu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanu, organizējot pārgājienus, atveseļošanās, sportiskās, izglītojošās, atpūtas nometnes un sporta pasākumus;


 .