''Jēkabpils NVO resursu centra'' biedrorganizācija - sabiedriskā labuma biedrība ''HOLISTA'' uzsākusi projekta ''Veselības darbnīcas izveide Birzītes parkā Salas ciemā'' īstenošanu!

Projekta iesniegums Nr.16-05-AL24-A019.2202-000007 ''Veselības darbnīca Birzītes parkā'' (1kārta).

Projekta kopējais finansējums ir 20070,75 EUR, no kura piešķirtais ELFLA līdzfinansējums 90% apmērā ir 18063,67 EUR  un Salas novada pāšvaldības līdzfinansējums      10 % apmērā ir 2007.08 EUR ,Projektu paredzēts īstenot līdz 2017.gada 31.augustam.

Projekts iesniegts ES Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam LAD attīstības, attiecināmā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas rīcība.

5. Rīcība „Veselīga dzīves vide”: infrastruktūra, aprīkojums un apmācības sporta un veselīga dzīvesveida aktivitātēm; dabas aizsardzības, vides izglītības aktivitātēm. Kā arī dabas tūrisma infrastruktūra, ekotehnoloģiju ieviešana, aizsargājamo dabas teritoriju/objektu atraktivitātes palielināšana.

Celtniecības uzņēmums SIA ''Paeglīši un Partneri'' strādā pie nūjotāju un pastaigu takas izveides. Tā tiek veidota ar šķembu maisījuma pamatni 10cm un smalko šķembu 2cm nobērumu, garums aptuveni 400m.

Gar takas malu tiek uzstādīti koka soli, atpūtas vieta ''sēnīte'', tiek gatavots tiltiņš un ielu vingrotāju vingrošanas stieņi. Visi veicamie darbi tiek saskaņoti precīzi pēc projekta.Veselības taka tiek veidota vietējiem iedzīvotājiem, skolniekiem, kurā varēs nodarboties ar sporta aktivitātēm, veselīgu atpūtu, etnisko un sporta tradīciju svinēšanu, kā arī radošām darbnīcām izmantojot dabas resursus.

Ligita Upīte, Biedrības HOLISTA'' Valdes locekle

Atbalsta: 

                                          Salas novada pašvaldība


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .